Firma IKH predáva náradia, nástroje, stroje, príslušenstvo a súčiastky poľnohospodárskych strojov, spojovacie a upevňovacie prvky, pneumatiky pre

 poľnohospodárske stroje a batérie pre viac ako 30 rôznych krajín.


       Náš sortiment obsahuje vyše 40 000 produktov, ktoré sa vo Fínsku predávajú prostredníctvom rôznych dealerských sieti a na exportných trhoch.
 

       Základným princípom efektívneho marketingu je činnosť zameraná na zákazníka. Marketing v poľnohospodárskom sektore, nástroje a pneumatiky

 tvoria silný základ nášho ďalšieho rozvoja.
 

       IKH je moderná fínska spoločnosť s 40 ročnou tradíciou, ktorá patrí medzi najväčšie firmy v predaji poľnohospodárskych strojov a súčiastok.