ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Zrovnávacie brány ::
Produktové číslo A32411
 
Jednoduché, lacné, ale veľmi užitočné prídavné zariadenie na urovnávanie väčších plôch. Hladičom AVANT môžete ľahko hladiť a urovnávať piesok, rašelinu atď.

  

Šírka Hmotnosť
1200 mm 100 kg

späť