ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Vidly na siláž, ľahké ::

Produktové číslo A163(800 mm) A110 (900 mm)

Základné silážové vidly sú vybavené jedným hydraulickým piestom na hornej strane. Tento univerzálny nástroj môže byť použitý ako na distribúciu siláže, tak na transport či zdvíhanie iného materiálu.

Celková šírka 800 až 900 mm vám dovolí prácu v stiesnených podmienkach.

 

  

Šírka Hmotnosť
800/900 mm 65 kg

späť