ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Vidly na hnoj ::
Produktové číslo A2338
 
Navrhnuté pre chovy v stajni, môžu byť tiež použité na manipuláciu so silnými stonkami apod.

  

Dĺžka vidlí Šírka Hmotnosť
800 mm 1000 mm 60 kg

späť