ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Silážové vidly ::
Dostupné sú 2 rozdielne modely silážových vidiel. Spevnené vidly sú vyrobené z pevnejších materiálov s vymeniteľnými hrotmi.

  

Štandardné vidly
 
Hmotnosť Šírka
65 kg 800 mm, 900 mm
  
Spevnené vidly
 
Hmotnosť Šírka
100, 120 kg 880 mm, 1050mm

späť