ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Rotačná kefa ::
Voliteľný zberací kôš a postrekovací systém na znižovanie prašnosti. Možnosť vysypania odpadu na dopravný prostriedok alebo do kontajnera.

  

Celková šírka Šírka smetáku Objem koša Hmotnosť
1350 mm 1150 mm 200 l 100 kg

späť