ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Paletizačné vidly ::
Produktové číslo A21047/ A21039 (HD)

Dva modely vidiel na prácu s paletami a inými predmetmi.

  

Štandardné vidly
 
Hmotnosť Šírka Nosnosť
50 kg 861 mm 250 kg
 
Pevnejšie vidly

 
Hmotnosť Šírka Nosnosť
87 kg 887 mm 350 kg

späť