ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Hydraulické kladivo ::

Hydraulické kladivo je vynikajúce prídavné zariadenie pre nakladače AVANT. V spojení s teleskopickým ramenom je možné dosiahnuť na inak neprístupné miesta.

Výhoda AVANT tkvie v tom, že je možné búrať a odpratávať trosky jedným a tým istým strojom.

 

  

Sila úderu Šírka Hmotnosť
do 350 Nm 150 - 350 mm 80 - 180 kg

späť