ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Dávkovač obilia ::
Presné dávkovanie jemného materiálu (obilie, múka, kŕmne zmesi, atď.).
Objem Šírka Hmotnosť
300 l 958 mm 90 kg

späť