ProduktyVyužitieCenník

   :: Produkty ::

:: Prídavné zariadenia ::

 - Radlica

 - Radlica 4 v 1

 - Vyklápacia radlica

 - Paletizačné vidly

 - Silážové vidly

 - Dávkovač obilia

 - Sekač siláže

 - Mini podkop

 - Podkop

 - Reťazový ryhovač

 - Hydraulické kladivo

 - Zemný vrták

 - Drtič dreva

 - Kosačka

 - Rekultivátor

 - Cepová kosačka

 - Šikmá radlica

 - Prívesný vozík

 - Rotačná kefa

 - Vidly na siláž, ľahké

 - Lyžica s podperami

 - Rozmetač piesku/soli

 - Snehová fréza

 - Rotavátor

 - Lyžica na ľahké materiály

 - Vysokozdvižné paletizačné vidly

 - Vidly na hnoj

 - Zrovnávacie brány

 - Rozrývač

 - Miešačka

 - Žeriavové rameno

 - Kultivátor

 - Rezač/štiepač dreva

 - Zastrihávač

 - Vibračná doska

 - Dávkovač siláže

 - Podkop 220/250

 - Rotačný kartáč 1150/850

 - Kartáč 1300 s lapačom

 - Snehový pluh

 - Vysokotlakový čistič

 - Štiepač dreva

 - Rotačný kartáč 1300